Barnaclinic – Grupo
Hospital Clínic

L’hospital universitari Hospital Clínic està reconegut com a centre de referència d’alta complexitat per a Europa en una sèrie d’especialitats. L’altíssima reputació de l’hospital es deu principalment als seus resultats en trasplantament, cardiocirurgia, neurocirurgia, cirurgia oncològica i medicina esportiva. L’hospital és un dels centres més actius d’Europa en innovació i el centre més prestigiós d’Espanya per a la formació de professionals mèdics.

Hospital en xifres

1.100
Metges
1.300
Infermeres
41.500
Altes a l´any
465.300
Consultes a l´any
111.000
Urgències a l´any
22.700
Cirurgies a l´any
3.200
Parts a l´any
5. 595
Global Impact Factor
0, 78
Risk- Adjusted Mortality Index
Carrer de Villarroel, 170 08036 Barcelona

Per a qui?

Aquest hospital és sens dubte la millor opció possible per a tots aquells pacients que necessiten un trasplantament. L’hospital és un dels més actius a nivell mundial en trasplantament renal i hepàtic (tots dos possibles per als pacients estrangers només quan vénen amb el seu propi donant) i el trasplantament de medul·la òssia per a adults (tant trasplantament autòleg, com al·logènic amb la recerca en el registre espanyol i mundial de donants). També és el centre recomanat per a la realització d’operacions d’alta complexitat en totes les especialitats. I, finalment, aquest és un hospital que s’ocupa de salut de l’elit esportiva mundial: metges d’aquest hospital atenen la salut dels jugadors del Barça i altres esportistes, els noms dels quals son l’orgull del mon de l’esport.

Per què?

  • Centre de referència en investigació, formació i serveis assistencials per la seva qualitat i enorme experiència.

Els millors èxits del sistema sanitari estan personificats en aquest centre, un dels millors d’ Europa. L’Hospital Clínic ofereix al pacient l’experiència de famosos professionals, una seriositat i enfocament interdisciplinari, l’equipament més avançat del mercat, que en ocasions pot ser únic. I el més important: el nivell de garanties i responsabilitat característiques del sistema sanitari públic. Quan ens referim a l’Hospital Clínic estem parlant d’un centre d’alta complexitat amb envejables indicadors d’activitat clínica i científica. 1.100 metges i 1.300 infermeres proporcionen 42.000 hospitalitzacions per any, gairebé 500.000 pacients (!!!) atesos anualment, 27.000 operacions, i més de 111.000 pacients atesos només en el servei d’urgències de l’hospital: la relació entre els llits, nombre de professionals i activitat – mostren clarament la més alta eficiència dels processos. Així mateix parlem sobre l’hospital més sol·licitat d’Espanya per a formació d’especialistes mèdics, i de l’hospital amb el Factor d’Impacte Global de 5.600 – és a dir, amb una de les xifres més altes en termes d’èxits científics!

  • Resultats  

L’hospital forma part de la xarxa pública, encara que – i aquest és un cas poc freqüent a Espanya – també ofereix serveis a pacients privats a través d’una estructura creada per a això. Això suposa, que tots els indicadors de l’hospital són auditats i regularment comparats amb els millors centres mundials. Gràcies a aquest rigor i transparència, es pot parlar dels millors resultats amb els números a les mans. És interessant observar els indicadors RAMI (Risk-adjusted Mortality Rate) i RACI (Risk adjusted Complication Index) amb la seva correlació amb l’indicador de complexitat o l’estada mitjana. Heus aquí algunes xifres: entre 3.715 pacients atesos a l’any en el Servei de Tòrax amb un índex mitjana de complexitat de 3.74 (!!!) l’índex RAMI va ser de tan sols 0.77 i RACI – 1.03. L’estada mitjana d’aquests pacients d’alta complexitat va ser només de 7 dies. Al Servei de malalties gastrointestinals i metabòliques en què s’opera a l’any més de 4.600 pacients amb un índex de complexitat mitjana de 2, 53 (!), Els indicadors RAMI i RACI son de 0,71 amb una estada mitjana de 6,38 dies. Darrere d’aquestes xifres, que, per descomptat, poden impressionar  més a un professional que a un simple usuari, hi ha conclusions molt simples, aquí es tracten els casos més complexos amb indicadors de referència en supervivència o complicacions.

  • Serveis de referència

Entre els serveis de referència de l’Hospital Clínic n’hi ha alguns que els seus èxits els situen al millor nivell mundial. Es podrien citar diversos exemples, però ens concentrarem en els serveis especialment sol·licitats per pacients estrangers. En primer lloc, els trasplantaments: el Servei de Trasplantament de fetge de l’hospital registra els resultats de referència a nivell mundial – 99% de supervivència en el primer any després del trasplantament, supervivència del 78% en 5 anys i la taxa de supervivència del 70% a 10 anys. D’altra banda, a l’hospital es realitzen intervencions altament eficaces per metàstasis hepàtiques en casos de càncer colorectal (taxa de supervivència 56,1% a 5 anys) i carcinoma hepatocel·lular (75,6% de supervivència a 5 anys post cirurgía).

El Servei de Trasplantament Renal, dirigit pel Dr. Antonio Alcaraz, és punter a nivell mundial i molt conegut per a la realització d’ABO, un trasplantament incompatible. Els resultats del servei són de referència a nivell internacional: el 99% de supervivència en el primer any i el 90% de supervivència a 10 anys.

Finalment, el Servei de Trasplantaments de medul·la òssia (Trasplantaments de progenitors hematopoètics,TPH) especialitzat exclusivament en casos d’alta complexitat,realitzant 100 TPH a l’any amb supervivència del 70% en el primer any i 55% als 5 anys en casos de trasplantaments al·logènics, i taxa de supervivència del 100% el primer any i el 80% als 5 anys en cas de trasplantaments autòlegs.

  • Innovació

L’hospital està a l’avantguarda en l’ús de les últimes tècniques, equipaments i en la realització d’assajos clínics. No es tracta només de disposar del més modern equipament (per exemple, robot Da Vinci Xi), sinó d’alguns equips únics, com per exemple, el “quiròfan de futur” OPTIMUS, que garanteix la menor taxa d’infeccions intraoperatòries.

Tècniques desenvolupades a l’hospital ofereixen noves oportunitats per a pacients de tot el món i són presents en gairebé tots els camps: des del desenvolupament del tractament per a l’esclerosi múltiple i fins al diagnòstic precoç de malalties: per exemple, com l’ús de gossos que poden detectar el càncer de pulmó per l’olor de l’alè del pacient!

Per a pacients estrangers

Els pacients internacionals són benvinguts i seran rebuts per Barnaclínic – el departament d’atenció al pacient privat (sent atesos pel mateix equip d’especialistes i operats en les mateixes instal·lacions, però en altres horaris que els pacients públics) Al voltant del 49% dels pacients estrangers procedeixen d’altres països europeus, el que indica el nivell molt alt de reconeixement de l’hospital: per ser ciutadans de països amb un nivell molt alt de medicina. El 14% dels pacients estrangers són ciutadans de països d’Amèrica Llatina, un altre 12% són pacients de països de la CEI, i al voltant del 9% són de pacients països del Golf.

Una mica d'història

L’Hospital Clínic es va concebre i es va construir des del principi com un hospital universitari, és a dir, un hospital adscrit a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i responsable de la formació pràctica i especialització dels seus metges. Sent durant molts decennis l’únic amb aquesta finalitat. Al poc temps d’iniciar la seva activitat el 1906, l’hospital es converteix en el centre per al tractament de les capes més humils de la població, per no existir un sistema de protecció universal, per als quals recórrer als metges privats era simplement inaccesible

Els primers metges van treballar aquí per solidaritat, i els primers infermers i infermeres van ser religiosos. No obstant això, des de la dècada de 1920, i amb la participació de cada vegada més reconeguts experts, l’hospital es converteix en el centre de referència, conegut per la seva investigació, i els experts de prestigi en el camp de les malalties del tracte gastrointestinal, el sistema nerviós i el sistema endocrí, ginecologia i obstetrícia, així com trauma. En 1935, es va inaugurar aquí el primer Servei d’Urgències a Espanya; durant la guerra civil diversos serveis de l’hospital van introduir importants innovacions en la medicina militar. Des de mitjans de la dècada de 1970, ha començat un nou apogeu de l’hospital, que avui és reconegut com el centre més prestigiós d’Espanya i un dels centres de referència a Europa. Sempre ha prosseguit amb la seva tasca formadora, ara ja no exclusiva per Catalunya a l’existir altres facultats, però ha sabut incorporar una tasca investigadora en tots els camps que l’ha portat al cim.

Contacta'ns

TELÈFON
+34 663 617 233
Email
info@bmc.cat
SOL·LICITUD
Enviar ara
DIRECCIÓ
Mirar mapa