Internacionalitzem les millors pràctiques
en Sanitat

Consultoria en Desenvolupament Internacional per a hospitals d'Espanya

Què oferim?

Cobrim de manera integral totes les àrees de desenvolupament internacional per al sector hospitalari català. Consultoria en anàlisi, desenvolupament i implementació d’estratègia de Servei Internacional, Venda i Distribució, Marca i Comunicació Internacional, Expansió en els mercats internacionals i Outsourcing.

Per a qui?

Per hospitals i centres de referència d’Espanya que fan aposta per la internalització: bé a través d’atracció i prestació de serveis per a clients estrangers, bé per expansió de negoci en altres mercats.

SERVEIS:

Organització de Servei Internacional

Definició d’estratègia i creació de models centrats en pacients internacionals: Serveis; processos; recursos; capacitats; resultats; Valors i Cultura Empresarial

Projectes puntuals per a la millora de serveis internacionals com ara:

 • Anàlisi de la situació i recomanacions de millora i canvi en l’organització.
 • Definició d’indicadors clau per valorar els serveis, processos i resultats.
 • Polítiques de fidelització de clients internacionals.
 • Assessorament en aspectes legals, administratius, financers i informàtics relacionats amb la gestió de pacients estrangers.
 • Benchmarking a nivell nacional i internacional en estratègia de Desenvolupament Internacional.
 • Suport i acompanyament per a la acreditació per MTQUA (Medical Travel Quality Aliance).

Venda / Distribució Internacional

 • Estudis de mercat i obertura de nous mercats.
 • Polítiques de preus, creació de productes, presentació de nous serveis.
 • Identificació i activació de canals de vendes internacionals online i offline.
 • Organització de viatges de Prospecció i Viatges Comercials a països d’interès.
 • Relacions amb intermediaris, asseguradores corporatives, institucions, fundacions.
 • Captació de recursos financers i inversors, patrocinis i mecenatge.
 • Intermediació i servei integral de proveïdors.

Estratègia de Marca i Comunicació Internacional

 • Pla estratègic de comunicació internacional.
 • Branding: creació i millora de la imatge en els mercats internacionals.
 • Ideació i execució de campanyes promocionals.
 • Relacions Públiques i Institucionals en països d’interès.
 • Organització d’esdeveniments per al desenvolupament internacional i representació a l’estranger.
 • Relació amb periodistes i Mitjans de Comunicació.
 • Organització de Press-trips, Fam-trips i Bloc-Trips.
 • Creació i distribució de material promocional, així com traduccions amb copywriting.
 • Organització visites i Presentacions davant de delegacions / partners.
 • Planificació i realització d’esdeveniments per a pacients o comunitat estrangera

Expansió i ampliació de negoci en els mercats internacionals

 • Elaboració d’informes comercials, plans de negoci i posada en marxa per a projectes d’expansió en els mercats internacionals.
 • Recerca d’inversors i socis locals per a la posada en marxa de nous negocis en els mercats internacionals; gestió necessària per a la seva formalització.
 • Assessorament en operacions societàries d’adquisició, Joint-Ventures, franquícies, etc.

Serveis d'Outsourcing en gestió integral dels pacients estrangers

 • Gestió de peticions en idioma de pacient.
 • Gestió administrativa pertinent (actes i registres, requeriments bancaris, informes per asseguradores i fundacions, etc.).
 • Coordinació dels serveis addicionals (no metges).
 • Traduccions i interpretació.
 • Suport a la recerca de finançament.
 • Feedback i polítiques de fidelització.

Contacta'ns

TELÈFON
+34 663 617 233
Email
info@bmc.cat
SOL·LICITUD
Enviar ara
DIRECCIÓ
Mirar mapa