Tot allò que hom ha de saber sobre tractament en Barcelona.

Preguntes freqüents

Amb quins pacients treballem?

Nosaltres responem davant els hospitals per l’organització dels serveis assistencials als pacients estrangers privats. En el nostre treball ens trobem amb pacients de més de 30 nacionalitats que trien Espanya com a país on tractar-s´hi. Rebem més freqüentment els pacients que vénen de països de l’Est o del Golf Pèrsic, encara que entre els nostres clients també hi ha ciutadans d’altres països d’Europa, Estats Units i Amèrica Llatina.

Treballem tant amb pacients individuals, que es posen en contacte amb nosaltres directament, com amb pacients corporatius. És a dir, pacients o clients de les més diverses organitzacions. En aquest cas es tracta de nens i adults el tractament dels quals és pagat per fundacions benèfiques, asseguradores corporatives estrangeres o companyies que ofereixen un paquet de serveis sanitaris per a les seves top managers.

Podem donar resposta davant malaltia de qualsevol especialitat. Ara bé, en els últims anys estem rebent molts casos especialment d’oncologia d’adults, oncologia pediàtrica, cirurgia pediàtrica complexa i neurorehabilitació.
Nosaltres no treballem amb pacients residents que volen rebre el tractament a través de la mútua contractada a Espanya. Tampoc treballem amb els casos en què el pacient vol tractar-se fora d’Espanya. Som especialistes en l’organització del tractament programat a Barcelona. I encara podem també ajudar en l’organització del tractament en altres ciutats d’Espanya, és per a l’organització del tractament a Barcelona, la capital mèdica d’Espanya, on podem ser especialment útils.

Com pot rebre tractament un pacient estranger a Espanya?

Per a un pacient estranger, hi ha dos models principals de servei:

Assistència mèdica en cas d’urgència per una malaltia o accident d’un turista. En casos d’urgència per accident o una malaltia sobrevinguda durant la seva estada a Espanya (pe atropellament de cotxe, infart, ictus, febre alta, etc.) – el turista que tingui assegurança de viatge o extensa assegurança mèdica, pot comptar que la seva companyia de assegurances es faci càrrec de les despeses derivades de la seva atenció mèdica d’urgències. En cas de pacients de la UE pel seu tractament en hospitals públics d’Espanya es faria càrrec la TSE. En cas de turistes d’altres països és força habitual que contractació d’una assegurança de viatge sigui un requisit per a obtenció de visat: en aquest cas la pòlissa li cobrirà el tractament urgent. El número de telèfon gratuït a tot el territori espanyol per sol·licitar assistència mèdica d’urgència és 112 (el servei compta amb assistents en els idiomes més freqüents). Com a norma general cal recordar, que tots els hospitals espanyols – tant públics com privats – sempre atendran un turista en cas d’urgència vital, però després se li demanarà el pagament per l’atenció rebuda. Per tant es recomana contractar una assegurança mèdica o assegurança de viatge per a la seva estada a país.

Tractament programat. Si a un pacient al seu país se li diagnostica una malaltia greu, i el pacient prefereix rebre assistència mèdica més qualificada a Espanya, només podrà dirigir-se als hospitals privats, ja que els públics atenen per a tractaments programats només als ciutadans espanyols. Entre els hospitals privats de Barcelona hi ha diversos hospitals d’alta complexitat. Per descomptat, quan es tracta d’abordar casos molt complexos, recomanem dirigir-se als centres amb la millor reputació tant científica com clínica en l’especialitat. En aquest cas, el pagament pel tractament rebut l’haurà d’assumir el mateix pacient o una organització que li ho garanteixi (fundació benèfica; l’organització en la qual treballa el pacient, si aquesta té un programa d’assistència mèdica a l’estranger per als seus empleats) segons la tarifa del pacient privat estranger. Un pacient estranger pot sol·licitar l’organització del seu tractament directament a l’hospital (en cas que el pacient sàpiga bé a quin hospital i a quin especialista és millor dirigir-se en el seu cas), en una empresa especialitzada en turisme mèdic o en BMC. En cada un d’aquests tres casos (quan el pacient es dirigeix a un hospital, a un agent o BMC), el cost del seu tractament serà el mateix. No obstant això, la gamma de serveis que es garanteixen al pacient variarà.

Quant costa el tractament a Espanya?

El cost del tractament a Espanya depèn d’una sèrie de factors, dels quals els més importants són la reputació tant de la institució mèdica com de l’especialista que el tracta. Per exemple, la tarifa d’un cirurgià per realitzar la mateixa operació pot diferir gairebé el doble segons l’experiència i qualificació de l’especialista. Si vostè està buscant els millors especialistes de Barcelona i als hospitals més prestigiosos, el cost de les operacions moltes vegades serà bastant comparable al cost en altres països europeus (Alemanya, França). Encara que existeixen diversos procediments altament complexos per als quals la tarifa a Espanya és molt menor que en països com Alemanya i França (p.e. trasplantament). Ara bé, hi ha diverses avantatges significatius pel que fa al cost de tractaments a Espanya es refereix: Primer. En tota la nostra experiència (i hem atès a diversos milers de pacients en aquests anys), ens hem trobat amb un excés del pressupost inicial en la factura final només en uns pocs casos.

És més, hem vist més casos en què el cost final del tractament resultava ser menor de l’estimació inicial feta per l’hospital. I en qualsevol cas la diferència entre l’esperat pel pacient i la factura final presentada ha estat gairebé sempre poc significativa. Això parla d’una valoració molt acurada dels casos i un enfocament seriós per a l’elaboració del programa i pressupost per part de la majoria dels hospitals.

El segon avantatge és que els pressupostos dels principals hospitals d’Espanya, en general, no amaguen cap factor ocult que el pacient no sàpiga de bon principi. És a més, en moltes ocasions el pressupost es calcula com a “paquet tancat”: o basant-cost mitjà o tenint en compte el màxim de serveis que es duguin a terme. Per exemple, si rep un pressupost del centre de referència en neurorehabilitació que puja a 17.000 euros en règim d’ingrés, pot estar absolutament segur que la tarifa realment inclou TOTS els procediments que necessita. Si en arribar a la clínica els metges veuen que necessitarà, per exemple, exercicis a la piscina de l’hospital o classes a l’aula informàtica, no haurà de pagar cap suplement.

En la majoria dels hospitals d’Espanya, el cost del tractament per a un pacient privat estranger que ve per a tractament programat és lleugerament més alt que el cost per a un pacient privat espanyol (aproximadament un 10-15%). Aquest fet és comprensible: per a la prestació de serveis a pacients estrangers, l’hospital ha de reclutar personal addicional (assistents i infermeres que parlen altres idiomes, de vegades servei de consergeria i altres serveis addicionals com traducció d’informes, etc., que l’hospital hauria proporcionar o bé directament o bé a través de companyies en outsourcing).

Important: quan es tracta d’un tractament programat, l’hospital li prepararà un pressupost orientatiu del seu tractament (el pressupost ha d’estar fet al full d’hospital). Aquesta estimació inicial pot canviar, per exemple, si en lloc de la estada prevista al quiròfan, UCI o en planta, necessitarà més dies / hores; si en lloc d’una pròtesi concreta caldria col·locar-li una altra … PERÒ en la majoria dels casos (aproximadament en el 95% dels casos) el cost serà igual a l’import indicat en el pressupost.

Molts hospitals a Espanya permeten pagar el cost de les proves diagnòstiques o procediments terapèutics ambulatoris després de la seva realització. En el cas del tractament en règim d’ingrés o qualsevol intervenció quirúrgica, tots els hospitals requeriran un pagament per avançat del 100% del pressupost abans de l’ingrés o la realització de la cirurgia. Si per alguna raó Vostè passa menys dies a l’hospital dels previstos inicialment, en el moment de l’alta (en alguns casos al tancament del mes comptable) se li retornarà la diferència al mateix compte bancari des de la que l’hospital va rebre el pagament.

Quant costen els serveis de BMC?

Nosaltres treballem de tal manera que són els hospitals de Barcelona els qui paguen pels nostres serveis i no els pacients. Quan un pacient estranger es dirigeix al departament internacional de l’hospital li elaboren el pressupost. Independentment de si el pacient es dirigeix directament a l’administració de l’hospital, demana el seu programa o pressupost a través de la nostra empresa o a través d’una agència de turisme mèdic del seu país, el pressupost oficial que rebrà sempre serà el mateix.
Si tramita la seva sol·licitud a través de BMC l’hospital de tenir en compte el nombre de pacients als que atenem en pagar la nostra activitat mensual.
Rebem el pagament de l´hospital pels serveis integrals de suport que oferim als pacients:

  • Elecció argumentada del millor especialista / equip per al seu cas en qualsevol especialitat mèdica.
  • Comunicació ràpida en l’idioma natiu per a preparació de viatge.
  • Traducció competent i gratuïta de la informació mèdica tant entrant com sortint.
  • Suport en la recerca d’ajuda financera per als nens de famílies de baixa renda.
  • Gestió dels tràmits administratius.
  • Solució ràpida i eficaç dels problemes logístics.
  • Interlocutor de confiança davant les institucions mèdiques.
  • Suport 24/7/365 en el seu idioma nadiu.

El pagament dels serveis mèdics de l’hospital sempre es realitza mitjançant transferència bancària al compte de l’hospital o bé a la caixa d´ admissions de l’ hospital el mateix dia d’ingrés o realització de les proves o consultes.

I ara un tema crític per a Vostè i per a nosaltres. Quins serveis addicionals es garanteixen al pacient si es dirigeix a BMC i no només directament a l’hospital? Responem aquesta pregunta en detall en el següent paràgraf.

Per als hospitals amb els que treballem vam realitzar el treball de representació internacional i gestió de gran part dels casos internacionals que reben. Encara que vam participar en diversos programes solidaris, no som una organització sense ànim de lucre i vam rebre retribució d’hospitals per la nostra feina – una condició necessària per mantenir la nostra estructura: el servei d’informàtica i intercanvi segur de dades més actualitzat en el mercat, serveis de coordinadors que responen les seves preguntes 24/365, traductors que tradueixen els seus documents, etc. Entre els serveis prestats pel nostre personal, només hi ha un servei de pagament que pugui sol·licitar el pacient, la seva família o l’organització que paga pel tractament: acompanyament del traductor metge o preparació de la traducció de la documentació mèdica després del tractament a Barcelona que superi un full imprès.

Com pot ajudar BMC en l'organització del tractament? Què pot fer la companyia que no pugui fer jo mateix o que no puguin fer a l'hospital?

Independentment de si es tracta d’un pacient individual o un pacient corporatiu, entrant en el procés de la seva atenció, BMC es responsabilitza de solucionar una sèrie de problemes que són difícils de resoldre sense ser-ne expert en l’àmbit hospitalari d’Espanya o tractar de resoldre a nivell de l’administració de l’hospital. Entre diversos d’aquests problemes, en remarquem alguns:

Elecció argumentada del millor especialista / equip per al seu cas en qualsevol especialitat mèdica.. Per descomptat, a dia d’avui hi ha l´ assessor Sr. Google, però tots entenem que encara no hi ha una font d’informació completament fiable per a una elecció del millor especialista d´ una patologia particular. D’altra banda, cal tenir en compte que, en adreçar-se directament a l’hospital, l’administració sempre tendirà a assignar a un dels seus propis especialistes en el camp, independentment de si un altre lloc de Barcelona disposa d’un una unitat / equip més especialitzat en aquests casos. Nosaltres fem servir totes les eines disponibles al dia d’avui per determinar el millor centre i especialista per al tractament de cada cas concret i oferim al pacient una informació completa i de qualitat sobre els èxits científics i clínics d’equip que proposem (començant pel Curriculum Vitae , les xifres de PubMed, les estadístiques de les operacions o tractaments anàlegs realitzades, etc.). En tots els nostres anys de treball, ens hem adonat que no hi ha cap rànquing o escala únics que pugui donar una resposta irrebatible i definitiva. Per tant, totes les dades dels rànquings, escales i publicacions, les contrastem més amb un element simple i efectiu. La reputació d’un especialista entre els seus col·legues de professió o especialitat. I naturalment també tenim en compte els testimonis de molts pacients nostres que van passar pel tractament similar.

Quan un pacient s´adreça a nosaltres, li argumentem d’una manera clara i precisa per què li recomanem un hospital i especialista determinat i no un altre. Treballem amb tots els millors hospitals de Barcelona durant molts anys i som un interlocutor competent per a qualsevol cas.

Comunicació ràpida en l’idioma natiu per a la preparació del viatge.

Tots els hospitals reputats disposen de servei de traductors-assistents per als idiomes més freqüents. En alguns hospitals, els assistents només acompanyen al pacient durant les visites al metge. En alguns altres també responen a les sol·licituds envia per pacients estrangers. No obstant això, en ambdós casos cal tenir en compte un factor important. Els assistents que responen a les sol·licituds en l’idioma del pacient o l’acompanyen durant visites formen part de l’administració. Per tant, també tenen moltes altres responsabilitats i naturalment han de donar servei a un considerable flux de pacients a la vegada i a més segueixen horari laboral normal propi de l’administració.

Com a resultat, si es tracta de programació de la primera visita, està clar que l’administració de l’hospital li resoldrà el problema de manera satisfactòria. Però si estem parlant de la ràpida preparació d’un complex programa de tractament, amb l’elaboració de pressupost i tots els detalls logístics personalitzats, seria difícil demanar una total implicació per part de l’hospital.

BMC, en canvi, és una estructura molt especialitzada justament en aquests aspectes, capaç de proporcionar la comunicació directa amb els especialistes en temps rècord i garantir ajuda en problemes relacionats amb la logística. Tot això en el seu idioma natiu i sense cap diferència entre dies festius i laborals. Sempre estem en contacte. Som aquí per fer que tot sigui més lleuger i ràpid.

Traducció competent i gratuïta de la informació mèdica d´entrada i de sortida..

Tot i que els grans hospitals de Barcelona tenen personal de traducció que ajuda els pacients durant la seva estada a l’hospital, la majoria de les clíniques accepten per avaluació la documentació mèdica només en anglès o en espanyol / català. Si la seva història clínica i els resultats de proves estan en un altre idioma, Vostè haurà de buscar un servei de traducció al seu país que li prepari els seus documents de la manera corresponent. En el cas d’anar a través de BMC, nosaltres ens encarreguem de la traducció mèdica professional. Per al pacient aquest servei és gratuït, la qual cosa permet no només estalviar diners, sinó alguna cosa més important en aquests casos: temps. Nosaltres li garantim que des del moment en què rebem la seva documentació mèdica, fins al moment en què la seva història clínica es pengi en un portal segur en què només pot entrar l’especialista que s’encarrega de SEU cas (i el nostre equip), passaran menys de 12 hores.

– Suport en la recerca d’ajuda financera per als nens de famílies de renda baixa. .

BMC treballa amb un ampli grup de fundacions benèfiques de diversos països i s’ha guanyat una bona reputació com a soci fiable d’aquestes organitzacions. En els casos concrets en què s’han superat una sèrie de criteris i normes obligatòries (per exemple, al país d’origen, al nen no li poden resoldre correctament el problema greu que té, i els pares presenten els documents que certifiquen la impossibilitat financera de pagar el tractament a l’estranger) nosaltres ens ocupem de buscar una organització disposada a oferir la seva ajuda per finançar el tractament. A més de l’anterior, nosaltres hem participat en diversos programes solidaris a Barcelona. Per exemple, ajudem a trobar estada gratuïta o de cost simbòlic per a les famílies dels nens que estan en tractament a Barcelona per algunes malalties greus, els vam organitzar l’acompanyament de traductors gratis etc. Així hem creat un programa solidari per assegurar aquesta ajuda per als nens dels països de l’Est que vénen per al tractament quirúrgic de patologies cardíaques greus.

Gestió dels tràmits administratius.

El tractament a l’estranger de vegades està relacionat amb una sèrie de problemes i qüestions de l’àmbit administratiu: obtenció del visat, preparació de la documentació bancària que exigeix el país d’origen o de recepció per a la transferència de diners a l’estranger, preparació dels documents que expliquen el retard en la tornada al seu país, o redacció i signatura d’actes, registres, contractes i informes en l’idioma natiu del pacient per a les organitzacions pagadores, etc. Per norma general, a excepció de la preparació dels documents més simples, cap hospital de Barcelona compta amb el personal per resoldre tots aquests problemes. Aquesta és la raó per la qual la majoria de les fundacions benèfiques i companyies asseguradores necessiten el nostre suport per treballar amb els hospitals: una de les nostres funcions davant ells és la resolució dels problemes burocràtics i gestió de tots els tràmits administratius propis d’aquestes situacions. D’altra banda, la nostra capacitat per resoldre els problemes administratius moltes vegades resulta útil i apreciada també per a pacients individuals.

Solució ràpida i eficaç dels problemes logístics.

En alguns hospitals hi ha un servei que ajuda al pacient en els problemes de logística al territori de Barcelona. Per exemple, li poden recomanar un hotel o un apartament, organitzar el transport fins a l’hospital, etc. No obstant això, cap hospital compta amb una plantilla per ajudar a QUALSEVOL assumpte de logística a Barcelona: per exemple, trucar al taxi perquè li reculli des del seu apartament / hotel o acompanyar-lo a Vostè al departament d’estrangeria per a la prolongació de la seva estada al país. I encara menys possible per a l’hospital la responsable de la organització de la logística en un altre país. Per exemple, si vostè necessita un avió sanitari urgent des Iekaterinburg o Dubai, l’hospital no pot implicar-se en l’organització d’aquesta complexa operació logística. Nosaltres en canvi atenem entre 700 i 800 casos d’alta complexitat a l’any – tots ells són pacients de diferents països i continents. Per a nosaltres, la gestió d’aquest tipus de situacions s’ha convertit en una cosa quotidiana. Som aquí per solucionar aquestes qüestions.

Interlocutor de confiança davant les institucions mèdiques.

Una de les funcions de les quals ens responsabilitzem davant els hospitals amb els qui treballem és garantir el feedback dels pacients estrangers sobre el servei mèdic prestat. L’administració dels hospitals ens escolta amb atenció, perquè sap que els fem arribar els problemes i propostes després d’una meticulosa verificació dels fets i una anàlisi de la situació real. Nosaltres reforcem la posició del pacient i sempre fem tot el possible per establir un diàleg efectiu. Això no vol dir que es donin situacions delicades i conflictives sovint. Però de vegades ocorren. Llavors, quan un pacient i la seva família tenen la necessitat de dirigir-se a l’administració de l’hospital amb una petició especial o una proposta, és molt més fàcil fer-ho a través de nosaltres. Tenim molt bones relacions tant amb els directius dels hospitals com amb els propis especialistes. Ens escolten amb atenció, i en algunes situacions això pot ajudar molt al pacient. També som capaços de trobar un “forat” per a la consulta amb un especialista quan l’agenda està completa, aconseguir una resposta ràpida per a les preguntes més complexes, els nostres traductors sempre tenen el número de telèfon mòbil del cirurgià que li ha operat … Dit d’una altra manera , fem que la relació entre Vostè i l’hospital sigui més simple i molt més còmoda.

– Suport 24/7/365 en el seu idioma nadiu.

Fins al moment cap dels hospitals de Barcelona compta amb el personal per a atenció personalitzada en diferents idiomes 24 hores del dia, els 365 dies a la setmana. Nosaltres li garantim aquesta atenció. El nostre servei està dissenyat per proporcionar al pacient i la seva família garanties de màxima comoditat i seguretat.

Quan un pacient arriba a Barcelona, l’empresa posa a la seva disposició un coordinador personal, és a dir, una persona concreta amb qui hom pot contactar en qualsevol moment per qualsevol problema i en el seu propi idioma. El seu supervisor estarà en contacte directe amb la institució mèdica que li proporciona el tractament, ajudarà a ajustar el seu horari, tindrà cura de la recepció a temps i la traducció dels informes mèdics oportuns, i també estarà al telèfon per a ajudar-lo en qualsevol problema relacionat amb seva estada a Barcelona. La comunicació amb el coordinador és possible en situacions urgents les 24 hores del dia set dies de la setmana. Estem a prop del pacient i la seva família en els moments més difícils i imprevistos.

Quins materials i en quin idioma he d'enviar perquè els professionals avaluïn el meu cas?

La regla bàsica és molt simple. Com més detallada sigui la informació que rebi sobre la seva malaltia l´ especialista que avaluarà el cas, més completa serà la resposta sobre un possible programa a Barcelona que podrem preparar. Li preguem que formuli la seva sol·licitud amb la major precisió possible i que ens proporcioni la documentació completa sobre el seu cas mèdic. El seu coordinador, la persona responsable de gestionar el seu cas, s’encarregarà de la sistematització dels materials enviats i la seva traducció a l’espanyol. Acceptem per tramitació dels informes escrits en anglès, rus o àrab i sempre a màquina (mai escrits a mà). En el cas que disposi d’una ressonància magnètica, tomografia computeritzada o altres materials d’imatges mèdiques importants per avaluar el cas, sempre és recomanable enviar no només l’informe mèdic sobre els resultats de l’estudi en qüestió, sinó també les imatges en si de la RM, TAC, etc. Per això pot usar intercanviadors d’arxius, per exemple, Dropbox.

BMC observa rigorosament tots els reglaments sobre la protecció de les seves dades personals. Li garantim que tota la informació enviada serà processada i tramesa d´acord amb els regalamientos establerts per la RGPD europea.

Amb quina rapidesa obtindré una resposta dels especialistes de Barcelona i quin tipus de resposta serà?

El coordinador de BMC es posarà en contacte amb vostè dins de les primeres 24 hores després de rebre la seva sol·licitud, per respondre a les seves primeres preguntes, sol·licitar-li la informació restant, orientar pel que fa a l’elecció del millor hospital i especialista per al seu cas, donar suport per resoldre qualsevol problema administratiu o organitzatiu.

Som molt conscients que quan una persona busca atenció mèdica en un altre país, gairebé sempre es tracta de casos complexos i urgents que requereixen l’atenció més ràpida possible. Per això garantim que des del moment en què rebem la informació mèdica completa necessària per avaluar el seu cas, el nostre equip traduirà aquesta informació a l’espanyol tan aviat com sigui possible, sense excedir mai les 12 hores. Després la velocitat de resposta dependrà en gran mesura de l’hospital i de l´ especialista específic.

El seu cas serà avaluat per un dels principals especialistes en la seva patologia, en alguns casos per un dels metges més prestigiosos d’Europa de la seva malaltia. Això és el correcte, i ens alegra que als hospitals de Barcelona qualsevol cas clínic que arriba passa per la consideració més acurada possible dels millors metges especialitzats i no simplement assistents del departament internacional. Si es tracta de patologies complexes que requereixen la intervenció de diversos especialistes, el cas es considerarà ja en aquesta etapa amb la participació de diversos metges.

No obstant això, aquest enfocament summament exigent implica que, en alguns casos, la resposta pugui trigar diversos dies (de vegades pren més d’una setmana): per exemple, si un especialista està de viatge en un congrés, el més probable és que consideri totes les sol·licituds després del seu retorn. Després de revisar el material, enviarà els seus comentaris a l’administració de l’hospital, que al seu torn prepararà un pressupost per al programa proposat. Moltes vegades tot aquest treball pot realitzar-se de manera ràpida, però de vegades suposa diversos dies addicionals d’espera: quan es requereix aclarir, per exemple, el cost d’una pròtesi determinada o altres materials, etc.

Això vol dir que quan es tracta dels procediments més estàndard, podem obtenir una resposta en aproximadament 1-2 dies, però quan es tracta de casos complexos i el pacient està esperant el programa detallat i el pressupost orientatiu, aquest procés pot demorar-s´hi 5, i en alguns casos més dies.

Quan es tracta de casos urgents en què els dies d’espera poden ser crítics per a la condició del pacient, ens posem en contacte directament amb la direcció de l’hospital i podem accelerar el procés. I en qualsevol cas garantim als nostres pacients que BMC traduirà al seu idioma i li enviarà la resposta d’hospital el mateix dia que aquesta estigui preparada en espanyol.

El programa que rebrà generalment en espanyol amb una traducció al seu idioma natiu contindrà almenys el següent:

– Indicació de la intervenció recomanada o mètode de tractament no quirúrgic amb el nom de l’hospital i metge tractant.

– La durada aproximada de l’estada a l’hospital i de temps recomanat per quedar en observació postoperatòria a Barcelona.

– Cost estimat del tractament.

També s’ha de tenir en compte que en certes malalties, principalment en casos complexos d’oncologia, l’hospital no pot proporcionar un programa de tractament i, en conseqüència, elaborar el pressupost sense exploració exhaustiva del pacient. En aquests casos en què el programa de tractament és completament individual i depèn de la confirmació del subtipus genètic del tumor i de molts altres factors, podem donar-li una idea general de l’ordre del cost de la teràpia a Barcelona, però l’hospital es limitarà a una descripció detallada del programa de diagnòstic i del programa de segona opinió; però sense recomanacions clares per al programa de tractament, temps d’estada a Barcelona i cost.

El coordinador de BMC estarà a la seva disposició per complementar les dades obtingudes de l’hospital amb informació addicional sobre el tractament i altres preguntes que pugui tenir. El nostre personal li donarà explicacions detallades sobre l’hospital, l’especialista que va considerar el cas, li explicarà el procediment d’admissió en el centre i respondrà qualsevol altra pregunta sobre l’estada a Barcelona (des d’un consell on encarregar una perruca en el cas de la quimioteràpia o la disponibilitat dels apartaments adaptats per a pacients amb mobilitat reduïda). En el futur el nostre coordinador sempre seguirà en contacte amb vostè.

Pot BMC ajudar-me amb el visat, trasllats, allotjament i altres assumptes?

Sí, el personal de BMC l´ajudarà amb la seva recomanació, assessorament o organització d’aquests i altres serveis. Com hem esmentat, tots els serveis de gestió són gratuïts per als nostres pacients. Li prepararem una invitació per obtenir visat a Espanya i estarem preparats per parlar amb el personal del Consolat d’Espanya si tenen preguntes addicionals. Organitzarem el seu avió sanitari o la recollida de l’ambulància si cal. Li recomanarem els millors allotjaments a l’àrea desitjada i organitzarem l’assistència del seu traductor personal.

L’únic servei de pagament que ens pugui sol·licitar un pacient és el servei d’acompanyament per a traducció d’un dels nostres traductors. Si us plau, poseu-vos en contacte per a qualsevol pregunta. Estem segurs que precisament la nostra disposició a acudir en ajuda sobre qualsevol problema ens fa insubstituïbles als ulls dels pacients. I nosaltres, per descomptat, volem convertir-nos en el seu col·laborador indispensable.

Hi ha personal en els hospitals de Barcelona que parli la meva llengua materna i com s'organitza el servei de la traducció en general?

Treballem amb hospitals de Barcelona que gaudeixen d’una excel·lent reputació internacional. Això vol dir que cada un d’ells rep gran nombre de pacients estrangers i per tant disposa de diversos membres del personal que parla diferents idiomes estrangers: són assistents-intèrprets del departament internacional. A més, pràcticament tots els metges d’aquests hospitals parlen anglès; en diversos hospitals hi ha personal assistencial que parla rus, àrab, francès i altres idiomes.

Com a regla general, la funció principal dels assistents-intèrprets del propi hospital és la traducció correcta durant les consultes amb un metge. Aquest servei és gratuït per al pacient. A més, pacient de BMC sempre té a la seva disposició el seu coordinador personal, que està disponible per telèfon en qualsevol moment i el servei també és gratuït. El seu coordinador farà tot el possible perquè l’intèrpret de l’hospital estigui sempre a prop seu en situacions clau. Treballem en equip amb el departament internacional dels hospitals i sempre estem en contacte amb el seu personal.

Tanmateix, de vegades la presència física d’un intèrpret és necessària, però pot no ser un assistent d’hospital.
Per exemple, de vegades passa que les consultes amb diferents pacients es programen per a la mateixa hora, la qual cosa significa que l’intèrpret de l’hospital pot estar ocupat. A més, en alguns casos, el pacient requereix el suport constant i interromput d’un intèrpret, que tampoc en cap cas pot proporcionar l’hospital. En aquests casos, el pacient sempre té dues opcions:

– Pot adreçar-s´hi a traductors- freelance que hom pot trobar a Barcelona. En aquest cas, recomanem encaridament buscar persones amb altes competències en traducció mèdica: inexactituds en aquest context poden portar a conseqüències greus. A més, sempre és recomanable que el seu traductor conegui bé l’hospital al qual Vostè es dirigeix; en aquest cas, li serà més fàcil ajudar-lo en qualsevol situació imprevista.

– La segona opció, que, com a regla general, prefereixen els pacients, és demanar organitzar el suport de l’intèrpret al seu coordinador de la BMC. La tarifa habitual dels serveis dels traductors mèdics amb els quals treballa l’empresa són 75 euros per a la sortida de fins a 3 hores a la jornada laboral. Treballem amb més de 15 traductors experts que s’especialitzen en traduccions mèdiques (en alguns casos, i depenent del calendari, aquest podria ser el seu coordinador).

Quan li recomanem a un dels intèrprets, pot estar segur que serà un professional que està versat en terminologia mèdica, i la seva traducció no serà aproximada, sinó precisa. I que al seu traductor el coneixen als hospitals, el que significa que li serà més fàcil comunicar-se, demanar una explicació més detallada i resoldre qualsevol situació imprevista. Per exemple, de vegades passa que, en funció dels resultats de la consulta, cal programar unes proves complementàries i possiblement realitzar-les el mateix dia. Per a una persona que no coneix a ningú a l’hospital li serà bastant més complicat ajudar amb la ràpida organització en aquest cas. En canvi, un traductor que treballa amb diverses desenes de pacients en aquest hospital a l’any pot ajudar de manera ràpida i eficient: actuarà no només com a intèrpret, sinó també com a assistent. Finalment, tractem de recomanar com a intèrprets a les persones responsables i sensibles.

Gairebé tots els metges i infermeres a Barcelona parlen anglès, la cual cosa significa que fins i tot en una situació en què no hi hagi un traductor prop, un pacient que parla anglès pot entendre amb el personal. Així i recomanem als pacients utilitzar sempre els serveis d’un traductor professional al seu idioma natiu durant les consultes i explicacions clau si el seu anglès no és completament fluid. La terminologia mèdica i els matisos de significat són molt importants quan es tracta sobre el tema de la salut, i en aquests casos no val la pena arriscar-s´hi. Finalment, ens agrada assenyalar que l’amabilitat i calidesa dels metges, infermeres i fisioterapeutes espanyols es manifesten en els elements més diversos de la comunicació. Així, veiem sovint que els especialistes de l’hospital, en què hi ha molts pacients estrangers de parla rusa, per exemple, es descarreguen aplicacions mòbils per a la comunicació en rus i aprenen les frases més importants per comunicar-se. I encara que tot això sembli una mica anecdòtic, i per descomptat, no pot resoldre la situació quan es necessita entendre amb precisió les indicacions del metge, aquests gestos simpàtics del personal caracteritzen bé l’entorn de comunicació, en què el personal sempre fa l’esforç per comunicar-se de manera amable i està disposat per fer tot el possible per al millor enteniment mutu.

Pot el meu familiar romandre amb mi a la nit als hospitals de Barcelona?

Per descomptat, en tots els hospitals de Barcelona amb els que treballem, totes les habitacions individuals permeten una estada a la mateixa habitació d’un acompanyant: sigui un familiar o simplement persona propera. A les habitacions individuals sempre hi ha un bany privat i sempre hi ha un sofà addicional per a acompanyant – el personal d’hospital cada nit li prepararà aquest sofà per dormir – li portarà la roba de llit neta, etc. Ara bé, només un acompanyant pot quedar-se amb el pacient durant la nit. La seva estada mai és necessària per a la cura del pacient, perquè l’atenció d’infermeria i d’assistència és proporcionada pel personal de l’hospital en tot moment (pot estar segur que les infermeres i els assistents el visitaran regularment i faran tot el necessari! ). No obstant això, l’acompanyament per part dels éssers estimats, per regla general, té un bon efecte sobre l’estat d’ànim dels pacients i redueix l’ansietat dels familiars, de manera que sempre és benvingut a Espanya.

D’altra banda, les suites d’alguns hospitals privats consisteixen de dues habitacions, per tant tenen capacitat per a més d’un acompanyant: cadascuna de les dues habitacions més té el seu propi bany, televisor, caixa de seguretat, nevera, etc. Això és especialment útil en els casos en què el pacient arriba amb diversos membres de la família per a una operació particularment difícil, o en el cas que el pacient estigui acompanyat pel seu personal de seguretat (alts càrrecs de govern, etc.). En general, s’ha de dir que els hospitals de Barcelona no només són funcionals: són bonics i còmodes, gairebé tots tenen una bella vista, tots disposen de televisió amb canals en els principals idiomes, l’elecció de menú per el menjar que se serveix a els pacients permet adaptar el menjar a les preferències personals i culturals. Els seus familiars i amics de qualsevol edat poden visitar en qualsevol moment del dia. Els pacients infantils sempre estan hospitalitzats amb un dels pares. Per cert, en la majoria dels hospitals de Barcelona es permet als pares estar amb el seu fill als 24 hores al dia i pràcticament en totes les circumstàncies: fins i tot en la unitat de cures intensives o al servei de neonatologia.

Si necessito seguiment o recomanació sobre el meu tractament després de tornar a casa, com puc obtenir-lo?

Els pacients de BMC segueixen sent els nostres clients després del seu retorn a casa. La majoria dels nostres pacients es converteixen en clients lleials que ens recomanen als seus familiars i amics. Però quan parlem que estem a disposició dels nostres clients després de la seva tornada no ens referim a això, sinó al nostre compromís de respondre les seves preguntes i comunicar-nos en cas necessari amb el seu metge tractant. En els casos en què el pacient necessiti aclarir alguna cosa important després del seu retorn a casa, ens comprometem a portar la seva pregunta al metge que el va tractar a Barcelona i ajudar a obtenir un aclariment o recomanació respecte a tractament dut a terme. Tractarem sincerament d’ajudar a resoldre qualsevol problema tant durant la seva estada a Barcelona com després que l’hagi finalitzat. Pot contactar-ho a la nostra adreça de correu electrònic corporatiu: info@bmc.cat, trucant-nos al +34 935.484.509 o directament escrivint al correu electrònic del seu coordinador personal o trucant al seu telèfon mòbil (WhatsApp, Telegram, etc.). No dubteu a contactar-nos!

Contacta'ns

TELÈFON
+34 663 617 233
Email
info@bmc.cat
SOL·LICITUD
Enviar ara
DIRECCIÓ
Mirar mapa